"Kto víťazí nad ľuďmi, je mocný. Kto víťazí nad sebou je najmocnejší."  LAO-C