"Kto víťazí nad ľuďmi, je mocný. 

Kto víťazí nad sebou je najmocnejší." 

 LAO-C