GOOD LIFE


GoodLife kurzy sú spojením vybraných cvikov, meditácií a filozofie zo starej Indie a Číny. Sú navrhnuté tak, aby boli čo najjednoduchšie a mohol ich bez obmedzenia vykonávať každý, ale zároveň, aby mali čo najvyšší pozitívny účinok a vplyv na zdravie a celkový život človeka.

Dĺžka kurzu je 12 hodín intenzívnej výučby a praktizovania cvičení a meditácií. Pre čo najlepšiu efektívnosť výučby je kurz rozdelený do jedného mesiaca, t.j. 4 soboty v čase od 09:00 do 12:00 hod.

Z dôvodu spôsobu výučby Qi Gongu a dostatočného individuálneho prístupu k žiakom je každý kurz kapacitne obmedzený na maximálne 10 žiakov. 


Obsah kurzu:

 • Spriechodnenie energetických dráh v tele
 •  Odblokovanie vnímania Qi
 •  Naučiť sa zbaviť negatívnej energie
 •  Energetické cvičenia na naberanie čistej Qi z priestoru
 •  Meditácie v sede a v stoji
 •  Filozofia, pohľad na svet
 •  Nastavenie si vlastného pozitívneho života a zbavenie sa nepotrebného v ňom


Čo Vám kurz prinesie:

 • Pocit uvoľnenia a sviežosti
 • Dochádza k účinkom Qi, ako napríklad teplo na celom tele, brnenie v prstoch alebo iných častiach tela
 • Spustenie procesu samoliečenia
 • Pokiaľ má účastník kurzu zdravotný problém, ktorého si nemusí byť vedomý, môže cítiť počas cvičenia, alebo aj po ňom, miernu          bolesť v mieste problému. Takýto prejav je známkou toho, že jeho problém sa vďaka Qi Gongu rieši a energia v mieste problému sa     odblokováva
 • Objaví sa zvýšenie vitálnej energie
 • Zbavenie sa zbytočných myšlienok a smútkov z minulosti a obáv o budúcnosť
 • Naučiť sa naozaj prebývať v prítomnom okamihu
 • Účastník kurzu získa fyzicky a časovo nenáročné, ale zato veľmi účinné cvičenie,  ktoré keď bude praktizovať aj po ukončení kurzu, prinesie mu silnejšie zdravie, vitalitu a psychickú rovnováhu po celý život
 • Vnímavosť na energiu - tým pádom prehĺbenie rozpoznávania ľudí, ktorí k Vám pristupujú s nečistým úmyslom 
 • Kurz vás naučí viac vnímať seba a kráčať po vlastnej, nie cudzej životnej ceste 
Qi-Gong


Qi (chi) je čínske slovo označujúce energiu, vitalitu životnú silu.


Qi Gong je čínske energetické cvičenie staršie viac ako 5000 rokov, Qi Gong alebo aj Chikung - v preklade znamená "práca s energiou“. V Číne sa ním zaoberajú rôzne kliniky, sanatóriá a napríklad aj Akadémia čínskych vied. Počas tisícročí vznikli stovky druhov Qi Gongu, ktoré sa rozlišujú podľa zdravotného zamerania, obdobia a oblasti vzniku.

Pri cvičení Qi Gongu postupne dochádza k dokonalému spriechodňovaniu energetických dráh v tele, čo spôsobuje navyšovanie a skvalitnenie energie v tele a následne jej rovnomerné rozloženie v orgánoch.

To sa prejaví v lepšej funkcii imunitného a lymfatického systému, hormonálnej stabilite,  uvoľňovaní problémov chrbtice, odstránení stresu, vnútorného napätia,  zlepšení sústredenosti, vnútorného pokoja, spánku, v rozvoji emocionálnej stability a v neposlednom rade vedie k zvýšeniu prirodzenej inteligencie.

Qi gong je ideálnym cvičením pre zachovanie zdravia, vitality a mladistvého vzhľadu. Pravidelné cvičenie udrží Vaše telo i ducha v dobrom stave až do vysokého veku, preto je ideálnym doplnkom života v dnešnom hektickom svete.MeditáciaĽudia si častokrát meditáciu predstavujú ako únik z tohto sveta, únik pred problémami a preto, vďaka tejto predstave, k nej tak aj pristupujú. A to je chyba.

Meditácia je vystúpenie z hluku sveta, zo všetkého toho neporiadku a chaosu a privádza nás k jednoduchej a pokojnej mysli bez množstva nepotrebných myšlienok a pocitov, ktoré nám iba zatieňujú jasný pohľad na svet a problémy okolo nás. S takouto čistou  mysľou nachádzame okamžité riešenia problémov v našom živote. Meditácia nás uvádza do stavu, kedy prežívame prítomný okamih a pomáha nám ho plne precítiť, tým pádom lepšie pochopiť skutočnosť, že minulosť tu nie je. Teda fakt, že nie je sa prečo trápiť a budúcnosť tu ešte nie je. Dokonca ešte neexistuje, preto sa nie je čoho obávať -  je tu iba prítomnosť a tá je takou, akou jej dovolíme byť.

Meditáciou skrotíte Vašu myseľ tak, aby začala pracovať pre Vás a nie proti Vám. Precitnete  v zistenie, že žiadne obmedzenia neexistujú. Nahliadnete do Vášho vnútra - na myšlienky a pocity, ktoré sa naučíte kontrolovať a regulovať. Jednoducho povedané,  je to spoznanie nášho skutočného JA a precítenie toho Božského, čo do nás bolo vložené už pri zrode.

Meditácia dáva možnosť tomu Božskému v nás, rásť do obrovských rozmerov a tým pádom dáva nový rozmer aj nášmu životu.Filozofiaspája všetko, čo prinášajú cvičenia qi gongu a meditácie na vedomej úrovni. Pomáha lepšiemu pochopeniu toho čo sa deje a učí novým vzorcom premýšľania, ktoré sú pre šťastný a zdravý život nevyhnutné.